Dit is de privacyverklaring van Interoffice Kantoorinrichting B.V., hierna te noemen “Interoffice”. In deze verklaring verschaft Interoffice informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (relaties, klanten, leveranciers, etc.) in het kader van de dienstverlening en websites van Interoffice. Interoffice gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31-01-2024. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Interoffice verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het invullen van uw gegevens op onze website(s), afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Interoffice om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Interoffice verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

• Personalia

 • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
 • Geslacht

• Locatiegegevens

 • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

• (Mobiel) telefoonnummer
• E-mailadres
• Acquisitie (betrokkenen)

 • Personalia

• Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen
en informatie

 • Woonadres
 • Emailadres

• Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud
van de App, website en/of het Systeem

 • Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem
 • Websitegegevens

• Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

 • Geanonimiseerde gegevens

Websites, apps en systeem
Bezoekers

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (zie hieronder)
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van Interoffice worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Interoffice de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Interoffice bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Interoffice is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Interoffice te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Interoffice aan te gaan.